KIEPE metodu

KIEPE yönteminin ön koşulu, ürün ve sistemler ile ilgili derin bilgi ve tutkudur.

KIEPE çalışma prosedürleri şunları içerir:

  • Ön kontroller ve işlev testleri
  • Yerinde denetim
  • Ürünün tasarım ve sisteme entegrasyon sürecine katılım
  • Şantiyede ve kurulum yerinde kurulumdan önce, sırasında ve sonrasında 360° destek
  • Bakım programlarının organizasyonu ve yönetimi
  • Lojistik zinciri yönetimi 
  • Devreye alma 
  • Onarımlar ve revizyonlar 

    Kiepe stands for quality