KIEPE değerleri

KIEPE değerleri. KIEPE, Avrupa menşeli çokuluslu şirketten yerel girişime, niş şirketlerden büyük kurumsal muhataplara kadar müşterileriyle ilişkisini sürdürür ve zaman içerisinde sağlamlaştırır.

Yönlendirici ilkeler şunlardır:

  • Güvenilirlik 
  • İnanılırlık 
  • Talepleri dinleme, dikkat ve analiz 
  • Pazarlarla sürekli beceri alışverişi 
  • Kalite ve fiyat arasındaki adil dengeyi korumak 
  • Avrupa ortaklık ağı